» AMINED OBSŁUGA BHP 


 
o bhp

Skrót BHP oznacza bezpieczeństwo higieny pracy. Jest to utożsamienie, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i życia ludzkiego, żmudnymi oraz niebezpiecznymi. Jest to także analiza ryzyka zawodowego powiązanego z tymi właśnie zagrożeniami. Jak powszechnie wiadomo człowiek w środowisku pracy jest narażony na oddziaływanie bardzo wielu czynników stanowiących zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Z punktu widzenia ich wpływu na organizm człowieka czynniki te możemy podzielić na 2 grupy: czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe i uciążliwe. Uciążliwe mogą stać się szkodliwymi, niebezpiecznymi dla zdrowia lub życia w zależności od swego natężenia. Jeśli mowa o klasyfikacji czynników niebezpiecznych rozróżniamy te szkodliwe i uciążliwe. Czynniki niebezpieczne (inaczej urazowe) to takie, których oddziaływanie może doprowadzić do jakiegoś urazu – czyli na przykład incydentu przy pracy. Oznacza to: wszelakie części ruchome, ostre i wystające, oraz przemieszczanie się osób, jak również porażenia prądem, wszelkie poparzenia, pożar, lub też wybuch. Instrukcje bhp mówiące nam jak postępować w razie wszelkich zagrożeń, wypadków, czy też uszkodzeń ciała, muszą być dostępne dla każdego pracownika. Muszą one dokładnie przedstawiać wszystkie bezpieczne czynności zarówno przed rozpoczęciem pracy jak i podczas, oraz po jej zakończeniu. Dodatkowo każda instrukcja bhp musi zawierać w sobie reguły postępowania w razie wypadku i w sytuacjach awaryjnych, a także kwalifikacje pracowników. Przepisy bhp obowiązują natomiast każdą ze stron ? zarówno pracodawcę jak i pracowników.licznik odwiedzin - 30457329        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS