» AMINED OBSŁUGA BHP 


 
oferta

Proponujemy Państwu w ramach usługi "obsługa bhp" wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

W ramach tej usługi wykujemy między innymi:
- szkolenia wstępne i okresowe bhp
- prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
- audyty stanu bhp
- sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
- udział w ocenie ryzyka zawodowego
- opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
- udział w dochodzeniach powypadkowych
- prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
- udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Z- leceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
- udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
- wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
- reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS
- inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp
- plany BIOZ

licznik odwiedzin - 30814623        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS